GŁÓWNA

Zakład Produkcyjny „GUMET” w Kraśniku powstał w roku 1985. Zajmujemy się produkcją wyrobów gumowych i gumowo – metalowych zgodnie z warunkami technicznymi naszych Odbiorców.

Nasza działalność opiera się na długoterminowej współpracy kooperacyjnej z odbiorcami przemysłowymi (B2B).wyroby gumowe

Produkujemy dla potrzeb przemysłu:

 • motoryzacyjnego,

 • hydrauliki i pneumatyki siłowej,

 • armatury przemysłowej,

 • AGD,

 • łożyskowego,

 • energetyczno-telekomunikacyjnego. • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  więcej>>